Инициатива за гражданска ИТ подкрепа (civic hacking)

Покана за онлайн представяне на Портал за данни на 24 ноември, вторник, от 11.00 ч.

Уважаеми дами и господа,

Център имиграция и интеграция в партньорство с Център за модернизиране на политики имат удоволствието да ви поканят за участие в онлайн представяне на Портал за данни на 24 ноември, вторник, от 11.00 ч.

Покана за онлайн представяне на Портал за данни на 29 септември, вторник, от 11.00 ч.

Център имиграция и интеграция в партньорство с Център за модернизиране на политики имат удоволствието да ви поканят за участие в онлайн представяне на Портал за данни на 29 септември, вторник, от 11.00 ч.

Инициатива за гражданска ИТ подкрепа (civic hacking)"

 Порталът за данни - http://data.cii.gateway.bg на Центъра за имиграция и интеграция е създаден в рамките на проект "Инициатива за гражданска ИТ подкрепа (civic hacking)", който се изпълнява от Фондация Център за имиграция и интеграция в партньорство с Фондация Център за модернизиране на политики.