Проекти

image/svg+xml
процедура BG05SFOP001-2.025
ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
image/svg+xml

Представяне на резултатите от първи етап по проект "Приближаване на електронните услуги до гражданите"

Приключи първи етап от проекта "Приближаване на електронните услуги до гражданите". По време на онлайн презентацията, проведена на 13 януари, г-жа Трифонова представи резултатите от проведеното…

Плакат по проект “Граждански профили на ключови институции”

Публикуваме плакат, представящ целите на проект “Граждански профили на ключови институции”.

Плакат по проект “Приближаване на електронните услуги до гражданите”

Плакат, представящ целите на проекта “Приближаване на електронните услуги до гражданите”.

Проект "Добро законодателство за по-добра регулаторна и бизнес среда"

Стартира проект "Добро законодателство за по-добра регулаторна и бизнес среда".